x

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


➤ Şirket olarak, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsiyor ve çevre politikamızı tüm faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. Çevre politikamız, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek, doğal kaynakları korumak ve çevresel etkilerimizi en aza indirmek üzerine odaklanmaktadır.

➤ Çevre politikamızı gerçekleştirmek için aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz:

➤ Yasal Uyumluluk: İlgili çevre mevzuatına tam uyum sağlamak ve tüm yasal gerekliliklere uymak en önemli önceliğimizdir. Çevresel düzenlemelere ve standartlara uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek için gerekli önlemleri alıyoruz.

➤ Kaynak Verimliliği: Enerji ve hammadde kullanımını optimize etmek, atık ve emisyon miktarını azaltmak için sürekli olarak çaba sarf ediyoruz. Verimli üretim süreçleri ve yenilikçi teknolojileri kullanarak kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

➤ Atık Yönetimi: Atıkların uygun şekilde toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi veya bertaraf edilmesi için uygun prosedürleri takip ediyoruz. Atık miktarını azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek için çalışıyoruz.

➤ Çevresel Risklerin İdare Edilmesi: Çevresel riskleri değerlendiriyor, önlem alıyor ve acil durum planları oluşturuyoruz. Olası çevresel kazaları önlemek için sürekli izleme ve denetim yaparak, çalışanlarımızın ve çevrenin güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

➤ Farkındalık ve Eğitim: Çalışanlarımızın çevresel sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi için düzenli olarak programlar düzenliyoruz. Çalışanların çevre politikamıza uygun davranmasını teşvik ediyoruz.

➤ Tedarikçi İlişkileri: Çevresel sürdürülebilirliği destekleyen tedarikçilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Tedarik zincirimizde çevresel performansı yüksek olan ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlayan tedarikçileri tercih ediyoruz.